Meer- en hoogbegaafdheid

Sommige kinderen begrijpen de lesstof sneller dan anderen. Ook zij moeten op school uitgedaagd blijven worden.

Lees verder
Sluiten

Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen die eerder met hun werk klaar zijn en zich gaan ‘vervelen’ in de klas. Op zulke signalen zijn wij zeer alert. De Lispeltuut heeft een compleet beleid uitgewerkt, waarin precies omschreven staat wanneer iemand hoog- of meerbegaafd is en hoe we daarmee als school omgaan.

Levelwerk

Wij maken voor groepen 3 tot en met 8 gebruik van het programma Levelwerk, dat een leerlijn biedt voor meer- en hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs. Levelwerk bestaat uit verrijkende activiteiten op het gebied van taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en natuur, maar creëert ook allerlei ingangen om te werken aan sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Elk kind is anders, ook elk meer- en hoogbegaafd kind. Levelwerk is zo opgezet dat je kinderen op hun eigen ‘level’ kunt helpen.

De vaste leerkrachten begeleiden hun leerlingen met Levelwerk. Zij bespreken wekelijks met de kinderen het werk, nemen vragen door en plannen nieuwe opdrachten in. Hebben zij zelf behoefte aan informatie of advies, dan kunnen zij terecht bij onze coördinator meer- en hoogbegaafdheid.

Plusklas

Voor kinderen die nog meer aandacht of uitdaging nodig hebben, is er op beide locaties een interne plusklas. Hier worden zij wekelijks begeleid door een specialist in meer- en hoogbegaafdheid en werken ze samen met andere plusklassers.