Ouderbetrokkenheid

Een effectieve samenwerking tussen school en ouders

Lees verder
Sluiten

Ouderbetrokkenheid

Op de Lispeltuut beschouwen we ouderbetrokkenheid als een effectieve samenwerking tussen school en ouders. Dat gaat verder dan de Activiteitencommissie en de Medezeggenschapsraad.

Oudercafé

Wat is goed voor de ontwikkeling van onze kinderen? Ouders hebben daar net zo goed ideeën over en verstand van. De Lispeltuut maakt het onderwijs graag in samenspraak met hen. Jaarlijks organiseren wij een Oudercafé, waarin we onderdelen van het schoolbeleid met ouders doornemen en toetsen. Zo hebben we ook met elkaar de ouder/kindgesprekken inhoud gegeven.

Ouder/kindgesprekken

Als school verwachten we dat kinderen steeds meer ‘eigenaar worden van hun leerproces’. Dat klinkt abstract, maar dat is het niet. Neem de ouder/kindgesprekken die we hebben ingevoerd. Hier gaan leerkrachten in gesprek met ouders en kind over zijn ‘leerdoelen’. Wat gaat goed en waar kan het kind aan werken? Door dat te delen, weet het kind wat van hem verwacht wordt en kunnen ouders er ook thuis aandacht aan besteden. Zo gaat onderwijs over in opvoeding en zorgt het voor een krachtiger leereffect. En mochten ouders iets apart met de leerkracht willen bespreken, kan daar altijd een afspraak voor gemaakt worden!

Agenda Medezeggenschapsraad

U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De data worden door de MR gedeeld.
Via bijgaande link treft u de laatste notulen aan van de Medezeggenschapsraad.