Praktisch

De Lispeltuut heeft momenteel 12 groepen en 30 medewerkers. Het aantal leerlingen zal de komende jaren gaan toenemen door de nieuwbouw in Vroonermeer Noord.

Lees verder
Sluiten

Praktisch

Schooltijden

De Lispeltuut werkt met een continurooster. Dit betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en op school luncht.

De schooltijden zijn als volgt:

  • Van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur – 14.00 uur

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023

vakantieeerste daglaatste dag
herfstvakantie17.10.2221.10.22
kerstvakantie26.12.2206.01.23
voorjaarsvakantie27.02.2303.03.23
Pasen10.04.2310.04.23
Koningsdag27.04.2327.04.23
Meivakantie01.05.2305.05.23
Hemelvaart18.05.2318.05.23
Pinksteren29.05.2329.05.23
Zomervakantie24.07.2301.09.23

Studie- en roostervrije dagen: 
8-11, studiedag
24-2, roostervrije dag
6-3, studiedag
7-3, roostervrije dag
11-4, studiedag
28-4, roostervrije dag
19-5, roostervrije dag
19-6 t/m 22-6, roostervrije dagen
23-6 studiedag

Klachtenregeling

De Lispeltuut hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon. Hier vindt u de klachtenregeling van SaKS.

Activiteiten Commissie

Op de Lispeltuut is een Activiteiten Commissie actief. Dit is een groep ouders die bij uiteenlopende festiviteiten en activiteiten op school de leerkrachten ondersteunt. Bijvoorbeeld bij de sinterklaas-, paas- en kerstviering. Ook helpt de commissie bij het organiseren van de schoolreisjes, de sportdag en de Avondvierdaagse.

Medezeggenschapsraad

Onderwijsinstellingen maken dagelijks plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schooldirectie. Omdat het beleid leraren en leerlingen direct of indirect aangaat, moet de schooldirectie overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van de Lispeltuut bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). Zij worden telkens voor een periode van drie jaar gekozen. De Lispeltuut maakt deel uit van SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie kunt u nalezen in onze schoolgids die wij jaarlijks publiceren.