De Vreedzame School

Als school bereiden we kinderen voor op hun deelname aan de samenleving. Daarvoor moeten zij niet alleen uitgerust worden met de juiste kennis, maar ook met de juiste sociale vaardigheden.

Lees verder
Sluiten

De Vreedzame School

Een school is de maatschappij in het klein. Kinderen met uiteenlopende achtergronden en karakters leven op een kleine oppervlakte bij en met elkaar. Hoe verhoud je je tot elkaar? Hoe ga je om met verschillen? Wij vinden het belangrijk om dat sociaal-emotionele proces goed te begeleiden. Daarvoor maken wij gebruik van De Vreedzame School.

Positief met elkaar omgaan

De Vreedzame School is een programma waarmee kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Het bestrijkt thema’s als verantwoordelijkheid nemen, met elkaar communiceren (ook over gevoelens), conflicten oplossen en begrip hebben voor elkaar.

Hun hele basisschooltijd – van groep 1 tot en met 8 – zijn kinderen hier gestructureerd mee bezig, steeds in blokken die schoolbreed worden behandeld. Zo wordt in onze minimaatschappij het gedrag gevormd, waarmee kinderen kunnen uitgroeien tot actieve en betrokken burgers in de ‘grote maatschappij’.